fb header generell 03

Opera Trøndelag

OPERA TRØNDELAG SA er et distriktsoperaselskap med formål å drive virksomhet innen opera og musikkteater, lokalt og regionalt, der samspill mellom profesjonelle og amatører er sentralt. Selskapet skal fremme aktivitet der barn og unge kan utvikle seg innen scenekunst. Opera Trøndelag har spesielt utmerket seg med utvikling av unge talenter.

Opera Trøndelag er en viktig medspiller i nettverket «OperaNorge» og har gjennom mange år hatt et synlig samarbeid med næringsliv og offentlige instanser. Selskapet har betydelig aktivitet gjennom året og forvalter et stort antall aktører.

Distriktsopera-modellen er bygd på samspill mellom profesjonelle og amatører. Frivillighet og dugnad er viktige elementer i gjennomføring av aktiviteter.

Opera Trøndelag er en videreføring av Steinvikholm Musikkteater som ble stiftet i 1992.

Administrasjonen er lokalisert i Stjørdal og har 3 fast ansatte:

Produsent og Kunstnerisk leder: Anne Spets
Administrasjonssekretær: Sissel Norberg
Daglig leder: Lars Eggen

Kontaktinfo:

post@operatrondelag.no
Tlf. 74 82 18 66
Postadresse: Postboks 357, 7501 Stjørdal
Faktura: EHF (971 386 231)
Fakturaepost: 971386231@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse: Coworking, Torgkvartalet Kjøpesenter, 4.etasje
Åpningstider kontor: Mandag – fredag 10:00 – 15:00

Styret for Opera Trøndelag 2020-2021:

Leder: Bjørgvin Thorsteinsson
Styremedlemmer: Are Hembre, Stein Morten Holberg, Audhild Kvam, Toril Sandvik
Varamedlemmer: Kjell Fosse, Anna Hellandsvik, Geir Jarle Siraas,
Valgkomitè 2022-2023: Randi Spets, Jon Uthus, Anne Sophie Hunstad