Operaskolen - gutt med bart uten mikrofon_noter sorthvit

Velkommen til Operaskolen

Ved inngangen til 2000 var det ekstra stort trykk fra barn og ungdom for å være med på scenen i opera Olav Engelbrektsson. Med bakgrunn i dette ble Operaskolen startet i 2001 med formål å gjøre scenekunst av høy kvalitet tilgjengelig for barn og ungdom og samtidig motivere til videre steg innen faget.

Operaskolen gir tilbud i musikkteater til gruppen 10-18 år der samspill og scenedisiplin er vesentlig. Alle øvinger foregår felles. Øvingene fører fram mot konkrete forestillinger. Det øves fast 1 gang pr. uke i skoleåret, samt intensivering med prøver mot forestillinger. Operaskolen er et arnested der musikkteater utøves i glede og fellesskap.

Seniorakademiet er for videregående elever over 15 år. Seniorene har stått på scenen siden 10årsalderen og representerer en viktig kompetanse for Opera Trøndelags produksjoner. Flere av dem har utmerket seg som gode solister og scenekunstnere. Seniorene har også et eget program. Operaskolens virksomhet gir viktig synergi til regionen. Flere av elevene har gått videre til høyere utdanning innen klassisk sang og satser på opera og musikkteater som levevei.

[html5_video id=2259]