opera norge underside

Opera Norge

Opera Trøndelag er medlem av norske operaprodusenters nettverk; OperaNorge.

OperaNorge (ON) består av 19 medlemmer spredt over hele landet.

Den Norske Opera & Ballett, regionoperaene, distriktsoperaene og en rekke andre operaaktører er medlemmer i foreningen. Foreningens formål er å ivareta medlemmenes felles interesser og behov samt fremme de synspunkter som til enhver tid er representative for medlemmene. Videre skal ON fremholde musikkteatrets kunstneriske verdier og pedagogiske muligheter, arbeide for økt aksept for operakunstens rolle i kulturlivet samt bygge kompetanse blant medlemmene.

Klikk her for å komme til OperaNorges hjemmeside